รีวิวหนังสือ : ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น

1347683198 รีวิวหนังสือ : ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น

ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น

ทันตแพทย์สม สุจิรา

        หนังสือที่จะมารีวิววันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่มีการวิพากษ์ วิจารณ์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเล่ม มีกระแสทั่วไปในอินเทอร์เน็ตวิจารณ์ว่าเนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ทั้งทางวิทยาศาสตร์และศาสนา ที่ผู้เขียนได้เขียนไม่ตรงกับความเป็นจริง

        ถ้าลองเข้าไปหากันดูในอินเทอร์เน็ตก็คงจะพบกับการวิจารณ์ทั้งที่ชอบและไม่ชอบมากมายนะครับ เพื่อความไม่ขัดแย้งผมขอรีวิวแค่ในส่วนของจุดประสงค์หลักและข้อคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ละกันครับ

        ตรงเรื่องของความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์พวกกฎและทฤษฎีต่างๆรวมถึงความรู้ทางศาสนาพุทธ ผมคงจะไม่แสดงความเห็น เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยครับสำหรับคนที่ชอบและไม่ชอบหมอสม ผมจะรีวิวในแบบเป็นกลางเกี่ยวกับหนังสือเท่านั้นละกันครับ

        ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น เป็นหนังสือที่ต้องการจะนำเสนอเปรียบเทียบให้เห็นว่าศาสนาพุทธกับวิทยาศาสตร์นั้นมีบางส่วนที่สอดคล้องกัน การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์หลายๆทฤษฎีนั้นสอดคล้องกับการค้นพบของพระพุทธองค์

        การค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาจากการตั้งสมมุติฐานและทดสอบมาจากประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ เช่นกฎของนิวตัน กฎของอาคีมิดิส ซึ่งผลสรุปทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่จิตมนุษย์ปรุงแต่งขึ้น แต่การค้นพบของพระพุทธองค์เป็นความจริงแท้ของโลกและจักรวาลที่มาจากการหยั่งรู้

        บางทฤษฎีที่วิทยาศาสตร์ค้นพบนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสมาก่อนแล้วกว่าสองพันปี เช่นเรื่องของการยืดหดเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบมาก่อนแล้วเพียงแต่ไอน์สไตน์นั้นเอาสูตรการคำนวณมายืนยันในเวลาต่อมา แต่เหตุที่พระพุทธองค์ทรงเก็บการค้นพบเหล่านี้เอาไว้ก็เพราะว่าการค้นพบเหล่านี้ไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้น

        อธิบายง่ายๆคือ ไม่ว่าโลกเราจะเจริญก้าวหน้ามากแค่ไหน มีรถที่สามารถเหาะเหินบนอากาศได้ มียาวิเศษ ก็ไม่ใช่ทางแห่งการหลุดพ้น ทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือ มรรคมีองค์ 8 ศีล สมาธิ ปัญญา ที่มีสติปัฏฐาน 4 เป็นหลัก

        ถ้าเน้นเฉพาะตัวเรื่องราวและจุดประสงค์ที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แล้ว ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านสนุกครับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายอ่านแล้วเห็นภาพตาม เนื้อหาค่อนข้างกระชับไม่ยืดยาวจนอ่านแล้วเบื่อเกินไป ส่วนความถูกต้องก็คงจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับว่าจะเน้นและจริงจังมากแค่ไหนครับ

Comments

comments