S__131115

รีวิวหนังสือสอนอ่านงบการเงิน – อ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น

อ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น คนที่สนใจการลงทุนในหุ้นนั้นจำเป็นจะต้องอ่านงบการเงินให้เป็น เพื่อแยกบริษัทที่มีประสิทธิภาพออกจากบริษัทอื่นๆที่มีอยู่มากมายในตลาด

S__131106

หนังสือตีแตก กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต รีวิวหนังสือหุ้นทรงคุณค่า

หนังสือตีแตก ของ ดร.นิเวศน์ น่าจะเรียกได้ว่าเป็นภาคบังคับของนักลงทุนหรือคนที่สนใจเล่นหุ้นในเมืองไทย เขียนขึ้นมาหลายปีแล้วแต่แนวคิดก็ยังเป็นอะไรที่ไม่เก่าเลย

S__131118

รีวิวหนังสือ One Up On Wall Street – เหนือกว่าวอลสตรีท

เหนือกว่าวอลสตรีท แปลมาจาก One Up On Wall Street นี่เป็น 1 ในหนังสือการลงทุนที่ดีที่สุด เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ ผมรู้สึกว่าชอบเอามากๆ มันยอดเยี่ยมเหลือเกิน