หนังสือขายดีมาตั้งแต่งานหนังสือครั้งที่ผ่านมา

หนังสือดี ๆ ที่ขายดี มาตั้งแต่งาน Bookfair เมื่อเม.ย.ที่ผ่านมา ข้อมูลโดยเนชั่นครับ

 

NB 065 ตั้งเป้าให้ถูกทิศวัดชีวิตให้ถูกทาง หนังสือขายดีมาตั้งแต่งานหนังสือครั้งที่ผ่านมา

ตั้งเป้าให้ถูกทิศ วัดชีวิตให้ถูกทาง

ผู้เขียน : Clayton M. Christensen,James Allworth , Karen Dillon

ผู้แปล : พิธาน  เอกวิทย์

 

NB 057 Good Works หนังสือขายดีมาตั้งแต่งานหนังสือครั้งที่ผ่านมา

Good Works!

ผู้เขียน : Philip Kotler , David Hessekiel,Nancy R. Lee

ผู้แปล : ณงลักษณ์  จารุวัฒน์

 

NB 067 เพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน หนังสือขายดีมาตั้งแต่งานหนังสือครั้งที่ผ่านมา

เพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน

ผู้เขียน : กวี  ชูกิจเกษม

 

NB 068 วันวาฬของปลาวาฬ หนังสือขายดีมาตั้งแต่งานหนังสือครั้งที่ผ่านมา

วันวาฬ ของ ปลาวาฬ

ผู้เขียน : วรสิทธิ อิสสระ

 

Comments

comments