รีวิวหนังสือ : อานาปานสติ…ลึกแต่ไม่ลับ

หนังสือ อานาปนสติ ลึกแต่ไม่ลับ รีวิวหนังสือ : อานาปานสติ…ลึกแต่ไม่ลับ

อานาปานสติ…ลึกแต่ไม่ลับ

ผู้เขียน : ส. ชิโนรส

        “อานาปานสติ…ลึกแต่ไม่ลับ” เป็นหนังสือธรรมะจากเครืออมรินทร์ของ ส. ชิโนรส นามปากกาพระมหาสุภา ชิโนรโส ผู้ที่เคยเขียนหนังสือธรรมะออกมาก่อนหน้านี้แล้วอีกหลายเล่ม ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคิดว่าดีเลยนำมารีวิวให้อ่านกันครับ บทแรกๆของหนังสือผู้เขียนจะแนะนำและกล่าวถึงข้อดีของอานาปานสติ

        ทำความรู้จักกับอานาปานสติ

        อานาปานสติหรือการพิจารณาลมหายใจเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระมหาสาวกส่วนใหญ่ ต่างยกย่องสรรญเสริญ ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ ก็พักจิตในอานาปานสติซะเป็นส่วนใหญ่ แม้หลังจากตรัสรู้ เวลาทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย พระพุทธองค์ก็ทรงพักจิตอยู่กับลมหายใจนี้เป็นประจำเพื่อพักพระวรกายและจิตใจให้ฟื้นคืนกำลัง

        ข้อดีของอานาปานสตินั้น

        ข้อดีของอานาปานสตินั้นคือ ปฎิบัติได้ง่าย ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรให้ยุ่งยากเพราะมนุษย์มีลมหายใจติดตัวไปด้วยทุกที่อยู่แล้ว และอานาปานสติยังให้ความสุขสบาย เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจ ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆจะจางหายไป จะรู้สึกเบากาย สบายใจ พระพุทธองค์ พระมหาสาวก ต่างใช้ลมหายใจเป็นที่พักจิต

        เมื่อรู้ถึงข้อดีของอานาปานสติแล้วบทต่อมาเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะทำอานาปานสติ ต้องมีการเตรียมตัวกันก่อน ซึ่งในส่วนนี้ท่าน ส. ชิโนรส ได้เขียนเกี่ยวกับการเตรียมการต่างๆ เช่นการวางจิตอย่างไรให้ถูกต้อง การปรับความคิดก่อนที่จะทำอานาปานสติ และยังกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่จะต้องเจอและวิธีการรับมือระหว่างการทำสมาธิด้วย

        วิธีการปฏิบัติอานาปานสติในหนังสือเล่มนี้เริ่มกันตั้งแต่พื้นฐานเช่น การดูลมหายใจก่อน เริ่มต้นจับลมหายใจที่หยาบไปจนถึงละเอียดมากขึ้น การดูลมหายใจก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากเพื่อฝึกกำลังสมาธิให้สูงขึ้น ตรงนี้อ่านไปก็ต้องตามให้ทัน จนเมื่อชำนาญแล้วจึงค่อยไปดูเวทนาต่อ ซึ่งก็คืออารมณ์นั่นเอง และขั้นที่สามคือการดูที่จิตของเรา

        สิ่งที่ทำให้ผมชอบงานเขียนเล่มนี้ของ ส. ชิโนรส ก็เพราะว่า นอกจากจะแน่นไปด้วยวิธีการปฏิบัติแล้วยังเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยตลอดทั้งเล่ม ทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือธรรมะที่อ่านสนุกขึ้นมาพอสมควร ไม่น่าเบื่อและยังได้ความรู้ในการปฏิบัติอีกมากมาย

        โดยปกติแล้วหนังสือธรรมะที่ไม่เป็นเชิงวิชาการและเป็นตำรามากซะจนเกินไป คือไม่ใช้คำยากๆหรืออธิบายแบบตามตำรามากเกินไป มักจะเป็นหนังสือธรรมะที่อ่านสนุกและไม่น่าเบื่อ หนังสือเล่มนี้ถือว่าอยู่กลางๆ อาจจะมีบางส่วนที่อ่านแล้วงงๆไปบ้าง แต่ก็ยังสามารถที่จะตามทันได้ทั้งหมด ได้ความรู้ ได้หลักการปฏิบัติที่ดีๆและสามารถไปใช้ได้จริง

        เนื้อหาของหนังสืออาจจะไม่ได้ละเอียดมากนักในเรื่องวิธีการทำอานาปานสติ แต่ผมคิดว่าก็ครอบคลุมในระดับหนึ่ง เคยอ่านหนังสืออานาปานสติของ ท่าน พุทธทาส ซึ่งละเอียดกว่านี้ แต่หนังสือเล่มนี้ของท่าน ส. ชิโนรส อ่านสนุกกว่า

 

Comments

comments